ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

 1.ข่าวกิจกรรมฝ่ายงาน

งานสำนักพิมพ์และงานวารสาร

 2.หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

 3.รายละเอียดข่าว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด ศูนย์บริหารงานวิจัยจะจัดสัมมนาเรื่อง “ผลิตตำรา-หนังสือวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม (NSP Rice Grain Auditorium) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคคลอื่นที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) มายัง

***บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี เทียมจันทร์  ปานพาน เลขที่บัญชี 667-419426-1***
ทั้งนี้ สามารถรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันสัมมนา

โดยบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวได้ที่ https://forms.gle/5UzLkQZvBxPGQxCq5 หรือลงทะเบียนผ่าน QR code ด้านล่าง

บุคคลากรสังกัดอื่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวได้ที่  https://forms.gle/b5Xnvk5BSHGL2d4r8 หรือลงทะเบียนผ่าน QR code ด้านล่าง

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-943603-5 หรือ E-mail: cmupress.th@gmail.com 

 6.วันที่ลงข่าว

10 มิถุนายน 2562